Alkuun > Ohjeita > Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Henkilötiedot

Hyvänolontekijä.fi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen henkilötietolakia (523/1999) sekä 25. toukokuuta 2018 voimaantulevaa Euroopan Unioinin jäsenmaiden yleistä GDPR (General Data Protection Regulation) tietosuoja-asetusta. Hyvänolontekijä.fi käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten verkkokauppaan. Käyttäjän tulee antaa Hyvänolontekijä.fi:lle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.

Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmansille osapuolille. Hyvänolontekijä.fi:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa mikäli on syytä epäillä että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.

Hyvänolontekijä.fi kerää henkilötietoja, kun täytät rekisteröintilomakkeen ja luot asiakastilin. Henkilötietoja kerätään myös kun asiakas tekee tilauksen Hyvänolontekijä.fi verkkokaupassa.

Henkilötietojen tallennus

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan Hyvänolontekijä.fi:n verkkokauppaan aina kyseisen tilauksen yhteyteen. Henkilötiedot tallennetaan myös Hyvänolontekijä.fi:n asiakasrekisteriin mikäli käyttäjä rekisteröityy eli luo oman asiakastilin palveluun. Hyvänolontekijä.fi voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen ja parantaakseen toimintaa ja palveluita.

Hyvänolontekijä.fi tallentaa seuraavia tietoja

  • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite
  • Sähköposti ja puhelinnumero
  • Ostohistoria

Seuraavia tietoja ei tallenneta

  • Pankki- tai luottokortin numerot

Näin suojaamme henkilötietosi

Tietoja säilytetään Hyvänolonkauppa.fi tietokannoissa johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Hyvänolontekijä.fi verkkokaupan henkilökunnalla, joille on myönnetty siihen erikseen oikeus.

Asiakkaalla on mahdollisuus omia käyttäjätunnuksia käyttämällä päästä katsomaan ja muokkaamaan omia tietojaan.

Kävijätilastot

Hyvänolontekijä.fi kerää tilastoa vierailijoista ja käyttäjämääristä, tilastoihin ei kutenkaan tallenneta minkäänlaisia henkilötietoja. Tilastotietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

L & J SAARELA AY
Ruukintie 37
60100 Seinäjoki


Puh. 0400 351 117, 050 523 6020

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Hyvänolontekijä:n asiakas- ja tilausrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Hyvänolontekijän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Tilaustiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Osoitetiedot

Hyvänolontekijä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Hyvänolontekijä tilaustietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Hyvänolontekijän tietoverkko ja laitteisto, jossa rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla ajantasaisilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.